Stan przytomności to stan optymalnej aktywności mózgu. Jego zakłócenie przejawia się różnymi zaburzeniami o charakterze wyłączenia lub majaczenia, zamroczenia, splątania.

Osobowość to zespół istotnych właściwości psychicznych człowieka, nadających jego przeżyciom cech indywidualności i względnej stałości. Osobowość kształtuje się i rozwija w ciągu całego życia w wyniku wzajemnych oddziaływań wodzonych cech człowieka i nabytych przezeń doświadczeń i umiejętności. Każde zakłócenie zaburza osobowość, czemu przeciwstawia ona tzw. mechanizmy obronne. Ich rola nie we wszystkich zaburzeniach jest czytelna. Są zaburzenia polegające na nieprawidłowym ukształtowaniu się osobowości (encefalopatia, osobowość nieprawidłowa). Niektórym typom osobowości przypisuje się rozwój określonych zaburzeń. W wielu innych towarzyszy przemijająca lub utrwalająca się zmiana osobowości.