Zespoły zaburzeń psychicznych

Zespół amnestyczny – towarzyszy różnym uszkodzeniom okolic mózgu odpowiedzialnym za sprawność pamięci. Przejawia się „luka pamięciowa” obejmująca różne odcinki czasu, aż do chwili obecnej. Stare dobrze utrwalone wspomnienia chory odtwarza lepiej niż niedawne. Nie potrafi zapamiętać wydarzeń aktualnych. Bezkrytycyzm i dezorientacja sprzyjają powstawaniu konfabulacji. Chorzy tracą przystosowanie – są w różnym stopniu zagubieni, bezradni, niesamodzielni. Niekiedy zespół ten cofa się, częściej

Więcej

Zespoły zaburzeń psychicznych II

Zespół maniakalny – jest to jakby odwrócenie zespołu depresyjnego. Przejawia się znacznym podwyższeniem nastroju z wyższą oceną siebie i swego losu, przyspieszeniem tempa przeżyć, pobudzeniem, obecnością objawów somatycznych – skróceniem snu, wzmożeniem łaknienia i popędu seksualnego. Brak krytycyzmu i lekceważący stosunek do otoczenia bywają źródłem wielu konfliktów, na które chorzy mogą reagować gniewem, rozdrażnieniem. W nasilonej postaci zaburzeń postępowanie chorych

Więcej