Nerwice to przewlekłe zaburzenia spowodowane wzajemnym oddziaływaniem pojedynczych lub sumujących się urazów psychicznych i podatnej, wrażliwej osobowości. Taki przewlekły stan ujawnia się w postaci objawów nerwicowych oraz utrudnia osiągnięcie zadowalającego przystosowania życiowego. Wspólną cechą nerwic jest występowanie lęków, skupienie się na sobie, odczuwanie różnych dolegliwości cielesnych, silnie przeżywane cierpienie, nieumiejętność spostrzeżenia źródeł przeżywanych trudności. U niektórych chorych występują głównie objawy