Tworzą grupę zaburzeń o niejasnych przyczynach. Pojawiają się głównie znacznymi wahaniami nastroju rzutującymi na całość przeżyć chorego. Pojawiają się zespoły depresyjne i maniakalne o charakterystycznym okresowym przebiegu, kiedy pojawiają się okresy pełnego powrotu do zdrowia. Częstość nawrotów bywa różna. U niektórych chorych występują tylko depresje (choroba jednobiegunowa), u innych występują okresy manii i depresji (choroba dwubiegunowa). Choroby afektywne zaczynają się