Stan przytomności to stan optymalnej aktywności mózgu. Jego zakłócenie przejawia się różnymi zaburzeniami o charakterze wyłączenia lub majaczenia, zamroczenia, splątania. Osobowość to zespół istotnych właściwości psychicznych człowieka, nadających jego przeżyciom cech indywidualności i względnej stałości. Osobowość kształtuje się i rozwija w ciągu całego życia w wyniku wzajemnych oddziaływań wodzonych cech człowieka i nabytych przezeń doświadczeń i umiejętności. Każde zakłócenie zaburza