Zespoły zaburzeń psychicznych

Zespół amnestyczny – towarzyszy różnym uszkodzeniom okolic mózgu odpowiedzialnym za sprawność pamięci. Przejawia się „luka pamięciowa” obejmująca różne odcinki czasu, aż do chwili obecnej. Stare dobrze utrwalone wspomnienia chory odtwarza lepiej niż niedawne. Nie potrafi zapamiętać wydarzeń aktualnych. Bezkrytycyzm i dezorientacja sprzyjają powstawaniu konfabulacji. Chorzy tracą przystosowanie – są w różnym stopniu zagubieni, bezradni, niesamodzielni. Niekiedy zespół ten cofa się, częściej

Więcej

Zespół halucynozy

Zespół halucynozy – przejawia się występowanie omamów słuchowych (głosy) o przykrej dla chorego treści: poleceń, niechętnych komentarzy, gróźb, wyzwisk. Nierzadkie są urojenia prześladowcze, lęk, obniżenie nastroju z tendencjami samobójczymi.

Zespoły zaburzeń psychicznych II

Zespół maniakalny – jest to jakby odwrócenie zespołu depresyjnego. Przejawia się znacznym podwyższeniem nastroju z wyższą oceną siebie i swego losu, przyspieszeniem tempa przeżyć, pobudzeniem, obecnością objawów somatycznych – skróceniem snu, wzmożeniem łaknienia i popędu seksualnego. Brak krytycyzmu i lekceważący stosunek do otoczenia bywają źródłem wielu konfliktów, na które chorzy mogą reagować gniewem, rozdrażnieniem. W nasilonej postaci zaburzeń postępowanie chorych

Więcej

Zespół halucynozy

Zespół halucynozy – przejawia się występowanie omamów słuchowych (głosy) o przykrej dla chorego treści: poleceń, niechętnych komentarzy, gróźb, wyzwisk. Nierzadkie są urojenia prześladowcze, lęk, obniżenie nastroju z tendencjami samobójczymi.    

Zespół depresyjny (depresja)

Zespół depresyjny (depresja) – dominują tu zaburzenia nastroju. Na typowy obraz depresji składają się: obniżenie nastroju z depresyjną oceną siebie, zahamowanie tempa życia (aktywności, myślenia), przeżywanie lęku, często niepokój ruchowy o różnym nasileniu, bóle głowy, osłabienie, ucisk w klatce piersiowej i brzuchu, krócenie i spłycenie snu, obniżenie łaknienia i popędu seksualnego. Ważnym składnikiem depresji są występujące czasem tendencje samobójcze, zagrażające

Więcej

Zespoły zaburzeń psychicznych

Zespół amnestyczny – towarzyszy różnym uszkodzeniom okolic mózgu odpowiedzialnym za sprawność pamięci. Przejawia się „luka pamięciowa” obejmująca różne odcinki czasu, aż do chwili obecnej. Stare dobrze utrwalone wspomnienia chory odtwarza lepiej niż niedawne. Nie potrafi zapamiętać wydarzeń aktualnych. Bezkrytycyzm i dezorientacja sprzyjają powstawaniu konfabulacji. Chorzy tracą przystosowanie – są w różnym stopniu zagubieni, bezradni, niesamodzielni. Niekiedy zespół ten cofa się,

Więcej

Prawidłowe czynności psychiczne i ich zaburzenia II

Stan przytomności to stan optymalnej aktywności mózgu. Jego zakłócenie przejawia się różnymi zaburzeniami o charakterze wyłączenia lub majaczenia, zamroczenia, splątania. Osobowość to zespół istotnych właściwości psychicznych człowieka, nadających jego przeżyciom cech indywidualności i względnej stałości. Osobowość kształtuje się i rozwija w ciągu całego życia w wyniku wzajemnych oddziaływań wodzonych cech człowieka i nabytych przezeń doświadczeń i umiejętności. Każde zakłócenie zaburza

Więcej

Zaburzenia nerwicowe

Nerwice to przewlekłe zaburzenia spowodowane wzajemnym oddziaływaniem pojedynczych lub sumujących się urazów psychicznych i podatnej, wrażliwej osobowości. Taki przewlekły stan ujawnia się w postaci objawów nerwicowych oraz utrudnia osiągnięcie zadowalającego przystosowania życiowego. Wspólną cechą nerwic jest występowanie lęków, skupienie się na sobie, odczuwanie różnych dolegliwości cielesnych, silnie przeżywane cierpienie, nieumiejętność spostrzeżenia źródeł przeżywanych trudności. U niektórych chorych występują głównie objawy

Więcej

Zaburzenia reaktywne

Grupa różnorodnych zaburzeń wywołanych sytuacją konfliktową przeżywaną jako uraz psychiczny i są reakcją organizmu na tę sytuację. Mniej głębokie zaburzenia mają postać krótkotrwałych epizodów o różnych objawach. Często są to stany dysfotyczne z działaniami agresywnymi (próby samobójcze, samookaleczenia) oraz pojawiające się objawy typowe dla nerwic. Głębsze zaburzenia mogą to być krótkotrwałe, gwałtowne wyładowania ruchowe lub emocjonalne (paniczna ucieczka, chaotyczne pobudzenie),

Więcej

Zaburzenia paranoiczne

Tę grupę zaburzeń, o niejasnych przyczynach, cechuje występowanie systemu urojeniowego. Występują objawy paranoiczne o różnej treści charakterystycznej dla poszczególnych chorych. Choroby te mają tendencję do przewlekłego przebiegu i postępującej rozbudowie urojeń. Działania oporne otoczenia bywają przyczyną wielu nieporozumień, zatargów i sporów. Mogą one być groźne dla otoczenia, jeśli chory przyjmuje w konflikcie postawę czynnie agresywną. Przyczyny mogą wskazywać na trudną

Więcej